Maakonderzoek vraagt om de langere termijn

Improvisatie eerder dan innovatie. Al makend vooruitkijken eerder dan voorspellen.

Maakonderzoek vraagt om uithoudingsvermogen en om het samenwerken ‘met makers, voor makers’ op de langere termijn. Het is voor makers en makers-docenten zeker geen fulltime werk. Hoe groot de interesse ook is, hoe graag mensen ook willen: makers willen vooral maken, en het onderzoek komt daar meestal bij.

Maakonderzoek vraagt om een intensieve samenwerking met groepjes makers, waarbij interactie en contact belangrijk is. Gezien de overvolle agenda’s van veel makers, en de vele ballen die zij tegelijk in de lucht proberen te houden – als maker, docent, partner, ouder, verzorger – valt dat zeker niet altijd mee. Als maakonderzoeker kun je niet anders dan hier rekening mee houden, en waar mogelijk integratie stimuleren met andere werkzaamheden in het onderwijs en de praktijk. Stap voor stap dus en rustig aan. Steeds schakelend met en tussen de groepjes makers, en met oog voor de betrokkenheid en onderlinge afstemming van de mensen waarmee en waarvoor je werkt.

Zoals de antropoloog Tim Ingold (Ingold & Gatt, 2013) dat bedoelt met zijn introductie van het begrip ‘correspondence’: manieren waarop je als maker én als onderzoeker tegelijk moet zien te surfen op een zee van input, in overstemming moet zijn met de stroom aan gebeurtenissen en voortbewegen met de mensen in het nastreven van hun dromen en ambities. Dit raakt aan het werken aan een toekomst zoals ontwerpers dat kunnen. En hoe je hierbij anderen nodig hebt. Het gaat hierbij eerder om improvisatie, dan om innovatie en niet zozeer om voorspellen, maar om het al werkend vooruitkijken: naar bevindt van zaken en op de wat langere termijn.

Maakonderzoek streeft naar correspondence met de makers die bij het onderzoek betrokken zijn en hun overdracht van het gevondene naar andere makers en in het onderwijs.


Bron: Ingold, T., & Gatt, C. (2013). From description to correspondence: anthropology in real time. In W. Gunn, T. Otto, & R. C. Smith (Eds.), Design Anthropology. Theory and Practice (pp. 139-158). London: Bloomsbury Academic.

Lees verder: Het nut van een antropologische insteek bij maakonderzoek

Lees verder: ga naar meer over maken en de toekomst.