Samen werken aan kenniselementen

Stukjes kennis ‘verpakken’ in werkvormen om aan elkaar voor te leggen en te beproeven.

De makers ontwikkelen inzichten in elkaars manieren van werken rond onderwerpen die zijzelf belangrijk vinden. Dit doen zij eerst in hun eigen groepje en binnen hun vakgebied, maar daarna ook over de vakgebieden heen. Als onderdeel van het maakonderzoek verwerken zij de door hen opgedane inzichten rond de onderwerpen tot kenniselementen. Deze kleine stukjes generatieve kennis ‘verpakken’ zij in werkvormen, die zij aan elkaar voorleggen: wat roept de werkvorm bij collega-makers op? Op welke manier zijn zij bruikbaar in het onderwijs?

Een groepje componisten en sounddesigners maakte een werkvorm over verzamelen en ordenen. De opdracht bestond uit het ordenen van een klaslokaal vol spullen, van stoelen, pennen, blaadjes en lampen tot en met knikkers en piepschuim blokken. Groepjes collega-makers lieten daar vervolgens hun eigen ordeningssystemen op los, wat weer nieuwe vragen opriep: hoe verzamel jij, hoe orden je en welke invloed heeft dat op jouw maakproces?

Deze werkvorm zou ook heel goed met studenten kunnen worden gedaan. Afhankelijk van de groepsgrootte, niveau en het vakgebied vraagt dat mogelijk om specifieke didactiek. Verder is het belangrijk dat zo’n werkvorm op het juiste moment in het curriculum aan wordt geboden, en ingebed wordt in het geheel. Hoe dat het beste werkt, kan in de lespraktijk worden getest. Raadzaam is om hierbij met een groepje docenten samen te werken, zodat er kan worden gespard en samen kan worden ontworpen, op verschillende momenten en in verschillende settings kan worden getest, en zo iteratief en vanuit meerdere perspectieven zicht ontstaat op (niet) werkende ontwerpcriteria. Zo kunnen goed gegronde én bruikbare werkvormen ontstaan.


Met dank aan Suzanne Ypma en Roel Slootman voor het ontwikkelen van deze werkvorm en de test die zij met de werkveldgroep Maakonderzoek Componisten en Sounddesign hebben gedaan.

Verder lezen: komen tot bruikbare kennis en de transformatie die kennis moet ondergaan om haar deelbaar te maken.

Verder lezen:  manieren van werken rond onderwerpen die makers belangrijk vinden