Het werken met een case study

Het inzetten van een case study als een episodische bron

Een case study bevordert begrip van de specificiteit van een situatie en welke kennis daarvan kan worden getransformeerd naar een andere situatie.

Een case study, die vanuit het episodische wordt beschreven, kan een ‘break through’ betekenen in het scherp krijgen van het probleem. Het kan bijdragen aan besluitvorming in conceptualisering op verschillende momenten tijdens het ontwerpen. Ook kan het een overtuigend middel zijn in interne en externe communicatie. In het artikel van Van der Linden et al (2016) wordt een case study neergezet als een episodische bron die de volgende kenmerken heeft:

  • particulier
  • gelinkt aan ervaring
  • op eenzelfde niveau van abstractie beschreven als het kerndoel of probleem

In dit geval wordt een casus dus gebruikt bij het ontwerpen. In die zin kan dat leerzaam voor andere makers zijn. In een makersdialoog kan daarom het vragen naar of bespreken van een case study op episodisch niveau van toegevoegde waarde zijn.


Bron: Van der Linden, V., Dongb, H. & Heylighena, A. (2016).  Capturing architects’ designerly ways of knowing about users: Exploring an ethnographic research approach. Design Research Society 2016, Brighton, UK.

Lees verder: over het werken met episodes