“Onderzoek is van iedereen”

Intro live action

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze (even) het niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Op dit deel van de blogsite vind je de meest actuele blogs vanuit de Werkplaats Media Maakonderzoek, een project dat het vorig jaar middenin de coronatijd is gestart en inmiddels volop loopt. De blogs die je hier vindt, geven je een idee van wat er gaande is en waar je mogelijk op in kunt haken. We zijn te vinden in de ‘gekraakte’ kubus (1.39) bij HKU Media,  locatie pand Oudenoord.

De blogs óver maken en onderzoeken zijn van een andere, meer reflectieve aard. Zo zijn er blogs die ingaan op het concept creativiteit, modellen die je helpen om maakprocessen in kaart te brengen en literatuur over creativiteitstheorie. Verder wordt het maakonderzoek besproken in relatie tot ander onderzoek: meer academisch, art-based of artistiek. Ook worden kwesties in stelling gebracht. Deze blogs zijn bedoeld om te inspireren, te prikkelen, soms om te provoceren. Gebruik ze op eigen wijze voor discussies of in een les.

Maakonderzoek is mensenwerk

Maakonderzoek is gesitueerd: het speelt zich altijd af binnen een bepaalde context, op een bepaalde plek, met bepaalde mensen en op een bepaald moment. Hoe een maker én onderzoeker zich tot een situatie verhoudt, kan verschillen: de gekozen insteek, achterliggende kennis en ervaringen, opvattingen en persoonlijke waarden dringen onvermijdelijk tot de waarneming door. Wij hebben er daarom voor gekozen om elke blog met de naam van de auteur te signeren en en waar mogelijk direct de links naar de aangehaalde bronnen te leggen. Hiermee pogen we transparant te maken welke stemmen door het werk heen klinken, wie wat beschrijft, interpreteert of (soms) uitdagend stelt. Het is vervolgens aan de lezer zelf om de bijdrage te waarderen en mogelijk te transformeren voor eigen gebruik in het onderwijs of de praktijk.

Bewerken en gebruik

We nodigen je van harte uit om de blogs te lezen, te bespreken, te kraken, te verknippen, te verplakken en te gebruiken voor je eigen onderwijs of praktijk. De blogs zijn nadrukkelijk bedoeld als inspiratiemateriaal. Het is niet de bedoeling dat je ze zo rechttoe rechtaan overneemt. De kracht zit juist in het zelf (didactisch) verwerken van wat je zoals treft en door het ‘op maat’ gebruik. Dus binnen jouw situatie, met jouw collega’s en studenten.

Meedoen?

Wil je je ervaringen delen, zelf een blog maken, commentaar geven of een ander perspectief aanbieden? Stuur dan een mail naar: makersmanieren@hku.nl