“Moet een kunstenaar veranderen in een onderzoeker?”

Intro blogs

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Op dit deel van de blogsite vind je blogs óver maken, óver maak- en kunstonderzoek en een aantal kritische reflecties. Zo zijn er blogs die ingaan op het concept creativiteit, modellen die je helpen om maakprocessen in kaart te brengen en literatuur over creativiteitstheorie. Verder wordt een aantal uitgangspunten en werkwijzen van maakonderzoek besproken in relatie tot ander onderzoek: meer academisch, art-based of artistiek. Ook worden kwesties in stelling gebracht.

Maakonderzoek is per definitie gesitueerd: het speelt zich altijd af binnen een bepaalde context, op een bepaalde plek, met bepaalde mensen en op een bepaald moment. Hoe een maker én onderzoeker zich tot een situatie verhouden, kan verschillen: de gekozen insteek, achterliggende kennis en ervaringen, opvattingen en persoonlijke waarden dringen onvermijdelijk tot de waarneming door. Sommige blogs komen vooral voort vanuit een bepaalde visie en een (vaak langdurige) ervaring binnen de kunsten en ontwerpen. Andere blogs beroepen zich sterker op achterliggende bronnen en onderzoek dat juist door anderen is verricht. Door bij elke blog de auteur te vermelden en waar mogelijk direct de links naar de aangehaalde bronnen te leggen, kan de lezer zelf de blog in context plaatsen en bepalen wat hij of zij hiermee kan. Hiermee pogen we transparant te maken welke stemmen door het werk heen klinken. Het is vervolgens aan de lezer om een bijdrage te waarderen en mogelijk te transformeren voor eigen gebruik in het onderwijs of de praktijk.

Bewerken en gebruik

We nodigen je van harte uit om de blogs te lezen, te bespreken, te kraken, te verknippen, te verplakken en te gebruiken voor je eigen onderwijs of praktijk. De blogs zijn nadrukkelijk bedoeld als inspiratiemateriaal. Het is niet de bedoeling dat je ze zo rechttoe rechtaan overneemt. De kracht zit juist in het zelf (didactisch) verwerken van wat je zoals treft en door het ‘op maat’ gebruik. Dus binnen jouw situatie, met jouw collega’s en studenten.

Meedoen?

Wil je je ervaringen delen, zelf een blog maken, commentaar geven of een ander perspectief aanbieden? Stuur dan een mail naar: makersmanieren@hku.nl