“Moet een kunstenaar veranderen in een onderzoeker?”

Intro blogs

Makersmanieren is een blogsite van en voor makers, docenten en onderzoekers. Doel is om meer inzichten te ontwikkelen in creatieve maakprocessen, die bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs. Op dit deel van de blogsite vind je blogs óver maken, óver maak- en kunstonderzoek en een aantal kritische reflecties. Zo zijn er blogs die ingaan op het concept creativiteit, modellen die je helpen om maakprocessen in kaart te brengen en literatuur over creativiteitstheorie. Verder wordt een aantal uitgangspunten en werkwijzen van maakonderzoek besproken in relatie tot ander onderzoek: meer academisch, art-based of artistiek. Ook worden kwesties in stelling gebracht.

Bijvoorbeeld: wanneer je pleit voor meer onderzoek in de kunsten, voor meer onderzoek door kunstenaars, moet de kunstenaar dan een onderzoeker worden? Of vervorm je de kunstenaar dan tot documentalist? Sommige blogs komen vooral voort vanuit een bepaalde visie en een (vaak langdurige) ervaring binnen de kunsten en ontwerpen. Wat is de rol en functie van onderzoek doen? Een vraag die daarbij meteen ook aan de orde zal komen, is: en om wat voor soort kennis gaat dat dan? Andere blogs beroepen zich sterker op achterliggende bronnen en onderzoek dat juist door anderen is verricht. Door bij elke blog de schrijver te vermelden en waar mogelijk direct de links naar de aangehaalde bronnen te leggen, kan de lezer zelf de blog in context plaatsen en bepalen wat hij of zij hiermee kan.

Bewerken en gebruik

We nodigen je van harte uit om de blogs te lezen, te bespreken, te kraken, te verknippen, te verplakken en te gebruiken voor je eigen onderwijs of praktijk. De blogs zijn nadrukkelijk bedoeld als inspiratiemateriaal. Het is niet de bedoeling dat je ze zo rechttoe rechtaan overneemt. De kracht zit juist in het zelf (didactisch) verwerken van wat je zoals treft en door het ‘op maat’ gebruik. Dus binnen jouw situatie, met jouw collega’s en studenten.

Meedoen?

Wil je je ervaringen delen, zelf een blog maken, commentaar geven of een ander perspectief aanbieden? Stuur dan een mail naar: makersmanieren@hku.nl