“Ik gebruik geen methodes, maar ik ben wel methodisch.”

Intro makersmanieren

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken “we” daar samen kennis van?

Op dit gedeelte van de blogsite vind je zo’n 200 makersmanieren, die per vakgebied zijn verzameld en zo ook worden gepresenteerd (zie de legenda). Makers vertellen hoe zij werken, wat zij doen, welke keuzes zij maken. Na elke makersmanier word je getipt op drie andere makersmanieren, kriskras door de vakgebieden heen. Het dwalende karakter dat je route hierdoor krijgt, is bewust zo opgezet. Veel makers struinen door hun materialen, hun ruimte of omgeving om in beweging te komen. Analoog hieraan proberen we jou te prikkelen om ook eens een andere afslag te nemen en zodoende te kunnen worden verrast.

Het repertoire aan makersmanieren is ontstaan als resultaat van het maakonderzoek, waarbij eerst per vakgebied werd gewerkt, en later door de vakgebieden heen. In het maakonderzoek voerden ca. 65 makers een makersdialoog, waarbij een onderzoeker moderator was. Na afloop werden deze dialogen uitgewerkt tot makersverhalen, die in groepjes werden besproken en onderzocht. Deze werden vervolgens omgezet tot een of meer makersmanieren, met daarbij per maker een korte karakteristiek. Deze vind je onder elke makersmanier terug.

Doe je mee? 

Wil je meewerken aan het verzamelen van makersmanieren, bijvoorbeeld in jouw praktijk of in het (master)onderwijs? Of maak je werkvormen voor studenten, waarbij je deze blogsite gebruikt? We zijn heel benieuwd en horen het graag! Mail: makersmanieren@hku.nl 

Legenda 

Alle makersmanieren worden per vakgebied met gekleurde bollen weergegeven, als verfspatten op een palet. Alle overkoepelende blogs, over maakonderzoek, met theorie of beschouwing, zijn geeloranje van kleur.


media   ontwerpen   beeldende kunst   muziek en technologie varia blogs