“Kennis verandert zodra je haar gaat delen.

Intro maakonderzoek

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze (even) het niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

De HKU Blogsite makersmanieren is ontstaan vanuit het HKU Maakonderzoek. In 2015 startte dit onderzoek onder leiding van grondlegger lector Jan IJzermans, in opdracht van het toenmalige college van bestuur. Vanaf het begin werkte hij hierbij samen met onderzoeker, docent, onderwijskundige en schrijver Arja Veerman, die na het pensioen van Jan (april 2020) het stokje van hem overnam. Doel was om te komen tot een vorm van onderzoek die zou kunnen bijdragen aan de manieren van werken van kunstenaars en ontwerpers, bekeken vanuit hun eigen praktijken en perspectief.

Met makers, voor makers!

Onderzoek doen dat het maken dient en de praktijk betrekt, dat zijn twee essentiële uitgangspunten die Jan en Arja deelden vanaf de start van het maakonderzoek. Dit bracht met zich mee dat het van belang was om samen met de makers te werken, vanuit hun perspectief en vanuit hun creatieve praktijken. De makers zelf zijn immers de ‘kennisdragers’ in de meest brede zin van het woord. Tegelijk zijn zij ook de afnemers van het onderzoek: de gebruikers van het resultaat. Hoe onderzoekers en makers tot een productieve samenwerkingen zouden kunnen komen, was onderdeel van het onderzoek. Lees meer over de historie en de opzet, aanpak, resultaten en de doorwerking van het onderzoek in het beknopte artikel: “HKU Maakonderzoek in vogelvlucht“.

Wat vind je verder op dit deel van de website? 

Op dit gedeelte van de website vind je diverse blogs over de uitgangspunten en werkwijzen van het HKU Maakonderzoek, deels vooraf opgesteld en deels gaandeweg ontstaan. Ook vind je een overzicht van een aantal paletten: verzamelingen van makersmanieren die overeenkomen op een hoofdonderwerp, maar verschillen in vakgebied en eigenheid. Door met paletten te werken, vonden we een manier om ordening aan te brengen in het repertoire aan makersmanieren, zonder het specifieke, het detail, tekort te doen. Het gaat er daarbij niet om hoe iets werkt in het algemeen, maar om interessante variaties te vinden. Er bestaan geen correcte of ware manieren van werken rond een onderwerp. Waar het wel om gaat is dat er een indruk ontstaat hoe verschillende makers bijvoorbeeld omgaan met ‘schetsen’ of met ‘verzamelen’, en waar dat inspiratie of mogelijkheden voor andere makers biedt.

Doe mee met het maakonderzoek!

Wil je je ervaringen met vormen van maakonderzoek in jouw praktijk of in het onderwijs met ons delen? Wil je meewerken aan het maakonderzoek? Heb je feedback, commentaar of frisse ideeën? We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen. Mail:  makersmanieren@hku.nl