“Er bestaan geen ‘ware’ of ‘correcte’ manieren van werken”

Intro maakpaletten

Makersmanieren is een blogsite van en voor makers, docenten en onderzoekers. Doel is om meer inzichten te ontwikkelen in creatieve maakprocessen, die bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs. Het werken vanuit het perspectief van de maker staat hierbij centraal: hoe werken makers, welke onderwerpen vinden zij belangrijk? En hoe krijgen zij hier met elkaar meer inzicht in?

De makersmanieren zijn verzameld als onderdeel van het lectoraat HKU Research in Creative Practices (2015-2020) en het postdoctorale onderzoeksprogramma HKU Methodologie Maakonderzoek (2019-2021). In deze periode werkten meerdere groepjes makers-docenten, in verschillende vakgebieden, met onderzoekers samen om hun manieren van werken op tafel te krijgen. Hiertoe werden ca. 60 makersdialogen gehouden, gemodereerde gesprekken tussen twee makers, die door een moderator werden begeleid. Deze werden als eerste stap tot makersverhalen verwerkt, voordat zij verder werden verwerkt tot de makersmanieren die je op deze blogsite vindt. Samen met de makers werden de makersverhalen op overeenkomsten en betekenisvolle verschillen met elkaar vergeleken, eerst binnen de groepjes en later ook tussen de groepjes. Hieruit kwamen uiteindelijk 10 hoofdonderwerpen bovendrijven, die de betrokken makers belangrijk vonden voor verder onderzoek en het werken in de (onderwijs)praktijk.

Van deze 10 onderwerpen zijn tot nog toe 5 ‘maakpaletten’ gemaakt. Paletten met een variatie aan manieren van werken rond Bewegen, Schetsen, Zoeken, Verzamelingen en Ruimte, die bij elkaar zijn gebundeld en – voor zover mogelijk en zinvol – geduid*. Het gaat er daarbij niet om hoe iets werkt in het algemeen, maar om interessante variaties te vinden. Er bestaan geen correcte of ‘ware’ manieren van werken rond een onderwerp. Denk bijvoorbeeld maar eens aan ‘manieren van werken rond schetsen in het maakproces’. Waar een muziektechnoloog kan schetsen in audio, doet een modemaker dat bijvoorbeeld door stof om iemand heen te draperen. Het gaat er wél om hoe verschillende makers omgaan met schetsen, en waar dat inspiratie of mogelijkheden voor andere makers geeft.

  • Palet Bewegen

Bij manieren van werken rond Bewegen gaat het om een proces van stilstand naar verandering: het in beweging komen, in beweging blijven maar ook om het afremmen, stoppen of verstoren. Lees verder op: Bewegen, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet bewegen, met zo’n 50 verhalen over de rol van Bewegen in de maakpraktijk.

  •  Palet Schetsen 

De essentie van Schetsen is dat er iets van binnen naar buiten wordt gebracht. Dit kan op tal van manieren gebeuren en op verschillende plekken in het maakproces. Lees verder op: Schetsen, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet schetsen, met ruim 70 verhalen over de rol van Schetsen in de maakpraktijk.

  • Palet Zoeken

Kort gezegd gaat het er bij manieren van werken rond Zoeken om dat je iets kunt tegenkomen wat je later nodig hebt. Je kunt hier meer over lezen op: Zoeken, een belangrijk onderwerp. Of ga direct naar het Palet zoeken, met 40 verhalen over de rol van zoeken in de maakpraktijk.

  • Palet Verzamelingen

Bijna alle makers werken met Verzamelingen. Voor inspiratie, gebruik of om meer samenhang te ontwikkelen in hun werk. Lees meer over: Verzameling, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet verzameling, met 50 verhalen over de rol van Verzamelingen in de maakpraktijk.

  • Palet Ruimte

Bij Ruimte gaat het zowel om middelen, als om de fysieke ruimte, als om de gevoelde ruimte. Dit maakt Ruimte tot een complex begrip! Lees hier verder over op: Ruimte, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet ruimte, met zo’n 80 verhalen over de rol van Ruimte in de maakpraktijk.


*Deze hangen samen met nog vijf andere onderwerpen die ook als belangrijk naar boven kwamen, maar waar nog geen paletten van zijn gemaakt (zie: de 10 hoofdonderwerpen),