“Het gaat om het vinden van interessante variaties.

Intro maakpaletten

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Een maakpalet bestaat uit een verzameling makersmanieren die overeenkomen op een hoofdonderwerp, maar verschillen in vakgebied en eigenheid. Door met paletten te werken, vonden we een manier om ordening aan te brengen in het repertoire aan makersmanieren, zonder het specifieke tekort te doen. Op dit deel van de blogsite kun je volgende paletten vinden: manieren van werken rond Bewegen, Schetsen, Zoeken, Verzamelingen en Ruimte. Hierbij zijn bijpassende makersmanieren gebundeld en – voor zover mogelijk en zinvol – geduid*. Het gaat er daarbij niet om hoe iets werkt in het algemeen, maar om interessante variaties te vinden. Er bestaan geen correcte of ware manieren van werken rond een onderwerp. Denk bijvoorbeeld maar eens aan manieren van werken rond schetsen in het maakproces. Waar een muziektechnoloog in audio schetst, doet een modemaker dat bijvoorbeeld door stof om iemand heen te draperen. Waar het wel om gaat is dat er een indruk ontstaat hoe verschillende makers omgaan met schetsen, en waar dat inspiratie of mogelijkheden voor andere makers biedt.

De hoofdonderwerpen die vanuit het maakonderzoek naar voren zijn gekomen, kunnen worden gezien als de ontwikkeling van een ‘lage’ theorie vanaf de praktijk. Van 2015 tot 2020 werkten kleine groepjes makers-docenten, vanuit verschillende disciplines, met onderzoekers samen om hun manieren van werken op tafel te krijgen. Hiertoe werden ca. 65 makersdialogen gehouden, gemodereerde gesprekken tussen twee makers, die door een moderator werden begeleid. Deze werden als eerste stap tot makersverhalen verwerkt, voordat zij verder werden verwerkt tot het repertoire van de 200 makersmanieren die je op deze blogsite vindt. Deze manieren van werken werden vervolgens op overeenkomsten en betekenisvolle verschillen met elkaar vergeleken, eerst binnen de groepjes en later ook interdisciplinair: tussen de groepjes. Hieruit kwamen 10 hoofdonderwerpen bovendrijven, die de betrokken makers belangrijk vonden voor verder onderzoek en het werken in de (onderwijs)praktijk. Van de 10 gevonden hoofdonderwerpen zijn tot nog toe 5 ‘maakpaletten’ gemaakt.

  • Palet Bewegen

Bij manieren van werken rond Bewegen gaat het om een proces van stilstand naar verandering: het in beweging komen, in beweging blijven maar ook om het afremmen, stoppen of verstoren. Lees verder op: Bewegen, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet bewegen, met zo’n 50 verhalen over de rol van Bewegen in de maakpraktijk.

  •  Palet Schetsen 

De essentie van Schetsen is dat er iets van binnen naar buiten wordt gebracht. Dit kan op tal van manieren gebeuren en op verschillende plekken in het maakproces. Lees verder op: Schetsen, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet schetsen, met ruim 70 verhalen over de rol van Schetsen in de maakpraktijk.

  • Palet Zoeken

Kort gezegd gaat het er bij manieren van werken rond Zoeken om dat je iets kunt tegenkomen wat je later nodig hebt. Je kunt hier meer over lezen op: Zoeken, een belangrijk onderwerp. Of ga direct naar het Palet zoeken, met 40 verhalen over de rol van zoeken in de maakpraktijk.

  • Palet Verzamelingen

Bijna alle makers werken met Verzamelingen. Voor inspiratie, gebruik of om meer samenhang te ontwikkelen in hun werk. Lees meer over: Verzameling, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet verzameling, met 50 verhalen over de rol van Verzamelingen in de maakpraktijk.

  • Palet Ruimte

Bij Ruimte gaat het zowel om middelen, als om de fysieke ruimte, als om de gevoelde ruimte. Dit maakt Ruimte tot een complex begrip! Lees hier verder over op: Ruimte, een belangrijk onderwerp. Of ga naar het Palet ruimte, met zo’n 80 verhalen over de rol van Ruimte in de maakpraktijk.


*Deze hangen samen met nog vijf andere onderwerpen die ook als belangrijk naar boven kwamen, maar waar nog geen paletten van zijn gemaakt (zie: de 10 hoofdonderwerpen),