“Creatieve maakprocessen,  dat is wat ons verbindt”

Intro werkplaats

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze (even) het niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Hoe kan maakonderzoek worden gebruikt om het onderzoekend werken van studenten te versterken, hoe kan het helpen bij het ontwerpen van onderwijs? Op dit deel van de blogsite vind je werk-in-uitvoering: werkvormen en aanpakken die docenten en makers in het onderwijs uitproberen. Ook vind je bruikbare onderzoeksmethoden en kun je je laten inspireren door de ‘live’ videoregistraties en workshops van het festival “Ode aan de maker”, dat als alternatieve vorm van publicatie van het HKU Maakonderzoek ten tijde van de corona lockdown werd georganiseerd.

Onderwijs is mensenwerk

Onderwijs is, net als maken en onderzoeken, gesitueerd: het speelt zich altijd af binnen een bepaalde context, op een bepaalde plek, met bepaalde mensen en op een bepaald moment. Hoe een maker, een docent, een student zich tot deze situatie verhoudt, kan verschillen: de gekozen insteek, het gebruik van techniek en materialen, de pedagogische en didactische expertise, hoe de setting is georganiseerd. Wij hebben er daarom voor gekozen om elke blog met de naam van de auteur te signeren. Hiermee proberen we transparant te maken welke stemmen door de verhalen klinken en wie wat beschrijft, interpreteert of (soms) uitdagend stelt. Het is vervolgens aan de lezer om de bijdrage te waarderen en mogelijk te transformeren voor gebruik in het onderwijs of de praktijk. Of: neem eens contact met de maker op!

Bewerken en gebruik

We nodigen je van harte uit om de blogs te gebruiken voor je eigen onderwijs of praktijk. De blogs zijn nadrukkelijk bedoeld als inspiratiemateriaal. De kracht zit vooral in het zelf (didactisch) verwerken van wat je zoals treft en door het ‘op maat’ gebruik. Dus binnen jouw situatie, met jouw collega’s en studenten.

Meedoen?

Wil je je ervaringen delen, zelf een blog maken, commentaar geven of een ander perspectief aanbieden? Stuur dan een mail naar: makersmanieren@hku.nl