De driehoek van Vitruvius – van belang voor alle vormen van maken

Drie samenhangende kenmerken: firmitas, utilitas en venustas.

De Romeinse architect Vitruvius heeft een groot boek geschreven over de architectuur, De Architectura, dat in de oudheid veel werd gebruikt en in de Renaissance werd herontdekt. In dit boek komt Vitruvius met drie samenhangende kenmerken waaraan alle bouwwerk moet voldoen: firmitas, utilitas en venustas.

Firmitas slaat op de bouwkwaliteit: de duurzaamheid, veiligheid, de integratie van het geheel, de afwerking e.d.

Utilitas betreft de bruikbaarheid, de functionaliteit: de samenstelling en de kwaliteit van onderdelen om het gebouw van nut te doen zijn.

Venustas gaat over de esthetiek en het effect: de identiteit en werking van het
gebouw en de uitwerking ervan op de omgeving.

 

Het model van Vitruvius wordt niet alleen toegepast in de bouwkunst maar vindt navolging voor vele andere vormen van maken.


Lees verder: de beschouwingsmogelijkheden die de driehoek biedt

Lees verder: een werkvorm rond de driehoek van Vitruvius

Lees verder: het oefenen met kleine, heuristische modellen zoals de maak(onderzoeks)ruit