Metaforen voor ontwerpen

Puzzelen, monteren, componeren, assembleren.

Enige zorgvuldigheid in het gebruiken van metaforen voor ontwerpen zorgt er mogelijk voor dat je meer ruimte kan creëren.

Het proberen te komen tot een duidelijke opdrachtstelling, een situatie waarin de gezochte dienst of het gezochte product de oplossing is van het gehele (onderliggende) vraagstuk, wordt vaak weergegeven met de metafoor puzzelen: hoe passen de verschillende bijdragende factoren ineen tot een geheel. Deze metafoor kan (bijv. bij de opdrachtgever) het idee wekken dat het gaat om het werken met bekende delen: de puzzelstukjes die alleen nog in elkaar gepast moeten worden. Deze indruk wil de opdrachtgever mogelijk ook graag hebben omdat dat hem helpt het idee te koesteren enigszins veilig bezig te zijn.

Andere metaforen zijn monteren (zoals in filmmontage), assembleren en componeren: er wordt wel gewerkt met ‘delen’ maar deze moeten nog worden aangepast, vormgegeven of ontwikkeld en de processen van ontwikkeling, vormgeving en aanpassing zijn zelf weer oorzaak van andere toevoegingen of veranderingen. De montage, assemblage of compositie wordt dus, in ieder geval voor een deel, naar bevind van zaken gewijzigd. Dit is een sterkte: door het – met de betrokkenen – te doen ontstaat een weg naar de uitkomst. Of nog scherper: in het doen ligt de uitkomst.


Verder lezen: ga naar een voorbeeld van een puzzel zonder één juiste oplossing.