Het belang van onderzoek met makers voor makers

Het is nodig om elkaar op het gebied van creatie te versterken, dat wil zeggen: de goudmijn te gaan delven.

Onderzoek met makers voor makers is maakonderzoek dat erop gericht is om kennis en inzichten van makers, die nu verborgen blijven, ter beschikking te brengen ten behoeve van die makers en van andere makers. Dit is belangrijk omdat de kracht van makers om iets te kunnen maken, dingen in een ander licht te zetten of verrassende combinaties te laten ontstaan nauwelijks wordt gebruikt voor elkaar, om elkaars maakpraktijk te versterken. Zo blijft er veel waarde ongebruikt. Zoals Kees Dorst het stelt: ‘Dit is een goudmijn’.

Onderzoek met makers voor makers is actueel omdat er veel druk staat op makers en op de creatie. Van makers wordt van alles verwacht: van het oplossen van maatschappelijke problemen tot innovatieve producten die smart zus en disruptief zo zijn. Steeds meer moeten de makers zich zien uit te drukken in de taal van derden, en zich verantwoorden. Daarbij spelen ook angst voor alles wat niet geregeld is of lijkt, de onrust over de als snel ervaren veranderingen in de wereld en de dominantie van financieel-economische motivaties een rol. In deze omstandigheden is het nodig om elkaar op het gebied van creatie te versterken, dat wil zeggen de goudmijn te gaan delven, en elkaar te steunen bij het werken in snel wijzigende en zeker niet altijd positieve contexten. Dat kan onder meer door onderzoek. Je zult je in ieder geval op een of andere manier tot onderzoek dienen te verhouden.

Onderzoek met makers voor makers beoogt de maakpraktijk te versterken door een gemeenschappelijke inspanning van onderzoekers en makers. In artistiek onderzoek en ontwerponderzoek wordt die versterking van de maakpraktijk ook als het hoofddoel van onderzoek geformuleerd, maar blijft het vaak een individuele zaak. En de vraag is of de resultaten ervan wel voldoende bij andere makers terecht komen of door hen worden gewaardeerd. En uiteindelijk is versterking van de maakpraktijk ook de taak van het hoger kunstonderwijs.

Onderzoek met makers voor makers is ook uitdagend. Hoe ontwikkelen we manieren om makers en onderzoekers met elkaar te laten samenwerken, hoe krijgen we de impliciete kennis beschikbaar voor elkaar en het onderwijs? En wat zijn de condities waaronder dat kan gebeuren?


Lees verder: over het versterken van makers door samen te werken aan onderzoek 

Lees verder: over een verschuiving van rollen in onderzoek tussen maker en onderzoeker

Lees verder: over de doelstelling van onderzoek in relatie tot de verhouding maker-onderzoeker