Verzameling, een palet van manieren van werken

Vijftig verhalen over de rol van verzamelingen in de maakpraktijk.

In dit artikel vind je acht groepen van in totaal zo’n 50 makersverhalen, waarin Verzamelingen een rol speelt. De groepen komen voort vanuit het onderscheid tussen meer algemene verzamelingen en project-specifieke verzamelingen, en verzamelingen die van waarde zijn voor gebruik of inspiratie en ontwikkeling. Op elke groep wordt steeds even kort ingegaan, waarna het verder aan jou is om te bekijken wat je hiermee kunt. 

Groepen makersverhalen

In het artikel Verzameling, een belangrijk onderwerp in maken wordt onderscheid gemaakt tussen verzamelingen die van waarde zijn voor gebruik dan wel van waarde kunnen worden voor inspiratie en ontwikkeling. Dit onderscheid is ook weergegeven in onderstaande cirkel, waarbij er verhalen voorkomen in elk van de kwadranten én op grensvlakken tussen kwadranten. Dit onderscheid is niet bedoeld om al te strikt te nemen. Toch geeft het wel aan wat er speelt bij het aanleggen, onderhouden en gebruiken van verzamelingen.

Let wel: geen enkel verhaal gaat alleen over verzamelingen, en het kan zowel kort als ook lang aan de orde komen. Dit vereist wel iets van jou als lezer, maar: houd vol! Gaandeweg krijg je een indruk van de rol van verzamelingen in het geheel van de betrokken maakpraktijken.

Verzamelingen van materiaal voor gebruik

Dit zijn verhalen over het bewaren van bij toeval gevonden of gezocht materiaal, het bewaren van de resultaten van experimenten en reeksen van mogelijkheden en het hergebruiken van bewaard, voor andere projecten of werken ontwikkeld, materiaal.

In deze verhalen worden algemeen verzamelde materialen in een specifieke situatie gebracht, bijv. door hen zichtbaar en er-over-struikelbaar in het atelier te leggen of er specifieke combinaties van te maken

Er worden voor het project of werk mogelijkheden verkend van materiaal, basiselementen gemaakt voor gebruik op verschillende momenten in het project, er wordt be­proefd wat wel zou kunnen werken en wat niet en materiaal wordt verzameld om de maker of een bepaalde sessie te ‘laden’. Meestal sterk verbonden met Schetsen.

Verzamelingen van materiaal voor gebruik én voor inspiratie en ontwikkeling

Hier gaat het vooral om de ontwikkeling van vaardigheden en materiaal voor toekomstige situaties.  

In deze verhalen gaat het om ontwikkeling van de maker, wordt er onderzoek gedaan en wordt verzameld materiaal gebruikt voor overleg met medemakers of opdrachtgevers.

Verzamelingen voor inspiratie en ontwikkeling

In deze verhalen gaat het om verzamelingen waarvan de maker voelt dat deze hem in toekomstige situaties kunnen inspireren of helpen ontwikkelen.

Niet beschreven in de makersverhalen maar wel aan de orde gekomen in de gesprekken er rond heen zijn algemene verzamelingen waarmee de maker een sfeer of een andere wereld van mogelijkheden wil representeren. Zo kunnen verzamelingen schelpen, stenen of veren in glazen potten staan, vaak in het zicht  in de werkruimte, met de bedoeling de maker of het proces onderbewust te beïnvloeden, of er hangen spreuken, afbeeldingen of andere manieren waarop de maker zich onderbewust wil laten beïnvloeden aan de muur en het bord maar ook op weg naar de keuken.

Deze combinatie is niet erg gevuld met verhalen. Het gaat om gevallen waarin je materiaal uit een algemene verzameling voor inspiratie verandert ter inspiratie van een specifiek project of werk.

  • Specifieke verzamelingen voor inspiratie en ontwikkeling

Van deze mogelijkheid zitten geen voorbeelden in de verzamelde makersverhalen. Dit komt mogelijk omdat men zich in een specifieke situatie laat inspireren door algemene verzamelingen en omdat men in specifieke situaties meer op (bruikbaar) materiaal gericht is.