Maakstijlen zijn verschillend per maker

Je bewust zijn wat je doet in je proces zonder in analyse te raken.

Door zich meer bewust te zijn van zijn eigen manieren van werken, is Lenno met meer vertrouwen en plezier gaan maken.

“Waar eerst tijdsdruk en de werkwijzen van anderen mijn onzekerheid over mijn eigen werk in de kaart speelden, ben ik nu in staat om mijn maakproces licht te nemen en de lol en losheid van het maakspel te behouden. Dit gaat over IN en UIT je proces kunnen stappen. Je bewust zijn wat je doet in je proces zonder enkel in analyse te raken. 

Dat zit in kleine momenten … zoals mijn reactie op het gevoel van opkomende frustratie wanneer we gezamenlijk aan een project beginnen en ik op het web surf, terwijl degene naast me al hard zit te typen. Het moment van besef dat haar proces een andere aanpak kent dan de mijne, stelt gerust en maakt dat ik direct verder kan. Dat is een vloeiende staat van werken die houvast geeft in mijn eigen proces.

In de dialogen met andere makers ontdekte ik dat er binnen thema’s net zo veel manieren – of speelvelden –  als makers zijn. Dit inzicht verrijkt voor mij ook de manier waarop we met studenten kunnen werken. Als we de student helpen haar eigen speelveld te definiëren en daarvan bewust te zijn, stimuleren we ook haar makerschap. Bewustwording (van eigen processen) is daarbij de sleutel. Mijn zoektocht nu is hoe dit in concrete werkvormen voor een groep aan te bieden in het onderwijs.”