De rol van je eigen beleving in een maakproces met anderen

Je eigen beleving, daar kun je niet blind op vertrouwen.

Iedereen neemt de wereld anders waar. Wanneer Michel met andere makers samenwerkt, spiegelt hij daarom altijd zijn eigen indrukken en interpretaties. Zo wordt een werk rijker gemaakt.

“Omdat perceptie – het geven van betekenis aan een waarneming – per definitie persoonlijk is, zegt je eigen perceptie maar in beperkte mate iets over hoe een ander je werk zal interpreteren. Je kunt er niet blind op vertrouwen. Dat iets voor mij werkt, is meestal een goed teken, maar het is geen garantie. Je moet dus communiceren over je beleving met de makers waar je mee werkt. Het ‘spiegelen’ vraagt van beide kanten begrip voor de verschillen en overeenkomsten in perceptie. Hopelijk vind je gemeenschappelijke grond – dit kan dan een ijkpunt vormen. Vanaf dat ijkpunt nodigen juist de verschillen in interpretatie uit tot een meer gelaagde, rijkere uitvoering van het concept.”