Makers Maken Makersdialogen

Doe mee, kom spelen, ga maken. We doen het samen, met elkaar. Geen druk maar fun, we maken er een feestje van!

Bij HKU Media proberen we na de enorme kaalslag die corona ons heeft toegebracht (opnieuw) plekken te vinden en activiteiten te ontwerpen die bijdragen aan de sociale cohesie en interdisciplinaire samenwerking tussen docenten en studenten. Wat ons daarbij bindt is de kracht van het maakproces. Wij zijn allemaal makers! En iedere vakdiscipline, iedere docent en student heeft een eigen maakproces.

Onder de noemer “MMM…” wat verwijst naar “mmm” van “lekker” en naar de titel van het project Makers Maken Makersdialogen, zetten we in op het creëren en faciliteren van gesprekken, ontmoetingen en activiteiten. Van studenten, voor studenten, rondom creatieve maakprocessen en dwars door de opleidingen heen. Iedere vakdiscipline, maar ook iedere student heeft een eigen maakproces. Dat is ook wat ons op de School of Media verbindt: de kracht van het maakproces. We zijn allemaal makers. Door dialoog en onderzoek te faciliteren over het maakproces, wordt zowel de sociale cohesie versterkt als het inzicht in de rijke variatie die het maakproces in zich draagt.

Een initiatief van de Werkplaats Media Maakonderzoek & Salon

HKU Salon is mede-eigenaar van dit initiatief om te garanderen dat het een project is dat ook door studenten wordt gedragen. Samen met een groepje docenten vanuit de HKU Werkplaats Maakonderzoek Media geven studenten vorm aan hoe gesprekken en activiteiten ontworpen en gefaciliteerd worden. Op dit moment denken wij aan meerdere ontmoetingen met gesprekken waaraan studenten kunnen deelnemen, variërend van speed-dates en ‘light’ bijeenkomsten tot meer intensieve gesprekken en wellicht een tweedaagse, die we in een reeks neerzetten in de periode april – juni 2022. Studenten kunnen kiezen wat zij wanneer volgen en zich zo op verschillende manieren en momenten oriënteren en/of verdiepen in het maakproces.

Aan welk soort activiteiten kun je zoal denken? 

Een voorbeeld van een verbindende en makende activiteit is het ’typo-tafelkleed.’ Deze opdracht werd in het verleden aangeboden aan 1e-jaars studenten van de opleiding Illustratie. De studenten maakten in duo’s een typo-tafelkleed waarbij het beeld bedoeld was om letterlijk ‘gesprekstof’ op te leveren. Het kleed op de afbeelding ging bijvoorbeeld over muziek, en iedere cirkel die je ziet bevat een stuk songtekst van een artiest, telkens in een ander lettertype dat past bij de ziel en sfeer van de het nummer. Begeleiders waren: Albert Hennipman & Manuel Kurpershoek (werkplaatsbeheerder), het kleed werd gemaakt in de Letterpress.

Een antwoord op de kaalslag  

Aangezien “MMM”  op diverse manieren de sociale cohesie bevordert, is het een antwoord op de kaalslag die corona heeft gebracht op het gebied van de sociale infrastructuur tussen de studenten onderling. Daarnaast kunnen eigen en andere manieren van werken, het makerschap inspireren en verrijken. Dit biedt een unieke kans om studenten, samen met docenten, werkplaatsmedewerkers en alumni op een inspirerende en interdisciplinaire manier aan elkaar te verbinden. Groepsvorming en samenwerking kan zo, ook voor de langere duur, ontstaan. Deze doelstelling past ook bij het bredere HKU beleid: zij wil haar studenten, inclusief en interdisciplinair, opleiden voor een hybride en op vernieuwing gerichte beroepspraktijk (zie: HKU Profiel, 2022).

Doe je mee? 

Wil je meer info over dit project of meewerken aan het ontwerpen en organiseren van activiteiten? Spreek ons aan, stuur een mail of schuif aan bij onze lekkere “mmm…” lunchtafel in het Atrium op HKU Oudenoord.
  • maandag 21 februari, van 12.00 – 13.00 uur.
  • dinsdag 1 maart, van 12.00 tot 13.00 uur.
  • maandag 14 maart, van 12.00 – 13.00 uur.
  • maandag 28 maart, van 17.30 – …. (PIZZA-sessie)
Samen met een groepje studenten en docenten zullen we een aantal events ontwerpen waarbij we ons (opnieuw) met elkaar verbinden: als mens en als maker, binnen en misschien ook buiten onze mooie school. We zijn nog maar net begonnen, dus er is van alles mogelijk! Het project zal gaan lopen vanaf maart tot juni, waarbij we je inzet – ca. een paar uur per week – flexibel kunnen bespreken. Uiteraard bieden we een vergoeding aan.

Meer info? Verder contact?