Het werken met de 10 hoofdonderwerpen aan de hand van een ‘onderlegger’

Makers en studenten kunnen elkaars praktijken kenschetsen aan de hand van de 10 onderwerpen.

In het maakonderzoek kwamen 10 belangrijke hoofdonderwerpen naar voren, waar de betrokken makers-docenten verder aandacht aan wilden besteden, in hun werk en in het onderwijs. Door deze onderwerpen op een ‘onderlegger’ te plaatsen, kunnen ze op verschillende manieren worden gebruikt.

Makers kunnen hun maakprocessen bespreken aan de hand van een onderlegger. Makers-docenten kunnen studenten bevragen op hoe zij werken, bijvoorbeeld in een project. Zij kunnen hierbij inzoomen op een bepaald hoofdonderwerp, zoals: Verzamelen. Welke manieren van werken gebruiken zij? En hoe hangt dat bijvoorbeeld samen met de ruimte die zij voelen of waar zij in bewegen, en met de manier waarop zij zich positioneren bij het werken in opdracht? Er kan worden gezocht naar overeenkomsten en verschillen in manieren van werken, tussen makers, tussen studenten, over verschillende projecten heen, of die per onderwerp voorkomen, zoals dat voor een aantal maakpaletten is gedaan.

Download hier de onderlegger [PDF]
Ook kan het productief zijn de eigen of elkaars praktijken te kenschetsen aan de hand van de 10 onderwerpen. Daarnaast kan het curriculum van het maak­onderwijs aan de hand van de onderwerpen worden doorgelicht. De onderlegger levert zo grond voor samenspraak en verder onderzoek: tussen makers, en tussen docent-makers en studenten.

 

Beschrijving van de 10 hoofdonderwerpen, in 1 zin

afstand nemen  de afstand die nodig is om verder te kunnen komen
bewegen  in beweging komen, beweging brengen, beweging behouden
kaderen  bemiddelen tussen je eigen ruimte en die van anderen
naar ’n einde  iets afronden zonder verdere onnodigheden
positioneren  optimale positie zoeken in relatie tot de anderen die invloed hebben op keuzes
ruimte  mentale ruimte, fysieke ruimte, middelen 
schetsen  op alle mogelijke manieren een voorstelling geven van wat er nog niet is
valideren  de waarde van je werk(en) inschatten voor het discours, de gebruiker, je eigen ontwikkeling
verzameling  de verzamelingen die iedere maker koestert
zoeken   jezelf in staat stellen om tegen te komen wat  je nodig blijkt te hebben

 


Verder lezen: het komen tot 10 hoofdonderwerpen die makers belangrijk vinden 

Ook interessant: overeenkomsten en verschillen tussen manieren van werken per onderwerp, verwerkt tot 5 maakpaletten

Bron: IJzermans, Jan J. & Veerman, Arja L. & (2020). Samen werken aan bruikbare kennis voor de creatieve praktijk. Sprekend materiaal en lage theorie. In: Waardenwerk, 80. Journal of Humanistic Studies. Uitgeverij: SWP.