“Push for drama.” Een spelvorm om dilemma’s in de maakpraktijk te verkennen.

De regisseur ziet er niks in en je hebt nog maar 2 dagen!

Stel: je bent bezig met opdrachtmuziek voor een film en krijgt daarvoor een normale fee. Door de correcties van de opdrachtgever moet je steeds verder van je originele idee afwijken en kan je er gevoelsmatig niet meer achter staan. Wat doe je? Op basis van de makersdialogen maakte een groepje componisten en sound designers de spelvorm Push for Drama, waarbij een select aantal casussen met dilemma’s aan een groep makers wordt voorgelegd. 

Push for Drama is een spelvorm waarbij verschillende casussen met dilemma’s, zoals die zijn ervaren in de praktijk, aan een groep makers wordt voorgelegd. De makers wordt gevraagd om actief mee te denken en het probleem verder te verkennen om tot een werkbare aanpak te komen. De spelvorm werkt als volgt. 

Ronde 1. Presentatie van een casus.

Alle deelnemers staan in een kring. In het midden staat een sokkel met een grote rode knop. De spelleider brengt een casus met een dilemma in.

Ronde 2. Stap naar voren en druk op de knop 

Wie op de casus wil reageren, stapt naar voren en drukt op de rode knop. Het alarm gaat af. Er wordt een vraag gesteld, een oplossing gesuggereerd. De spelleider voegt drama toe…

Ronde 3. Anderen deelnemers stappen in 

Om de beurt kunnen de andere deelnemers reageren. Met elkaar wordt het vraagstuk zo vanuit allerlei hoeken en perspectieven – en met veel actie en geluid – verkent. Intussen genereert de spelvorm ook weer nieuwe verhalen, doordat deelnemers zich kunnen herkennen: “Ik zat ook in zo’n situatie en toen heb ik…” Dit verrijkt de casus, het dilemma en de mogelijke oplossingsrichtingen. Er kunnen zelfs nieuwe makersverhalen vanuit ontstaan.

Het spel eindigt als een aantal casussen is uitgespeeld en er zichtbare oplossingsrichtingen zijn ontstaan.


Met dank aan Arnoud Traa en Roel Slootman, werkveldgroep Maakonderzoek Componisten en Sounddesign.

Link: presentatie met casussen en de opzet van het spel in de ruimte.

Suggestie: Deze spelvorm kan ook door makers vanuit andere vakgebieden worden gebruikt, waarbij kan worden geput uit de bestaande makersmanieren op deze site. Dit kan ook als opdracht aan studenten worden verstrekt: maak een spel waarin je een aantal dilemma’s vanuit de praktijk selecteert en voorlegt aan je medestudenten. Kom met elkaar tot een werkbare aanpak. Welke inzichten doe je daarbij op? De Push for Drama ‘alarmknop’ kan daarbij op eigen wijze worden vormgegeven en verbeeld.