Valideren van een idee door rapid prototyping

Ik heb tig schetsen. Vindt iemand het leuk, dan werk ik het uit.

Om een idee te kunnen testen of toetsen, heb ik eerst conceptuele uitwerking van dat idee nodig of een werkend prototype.

“Door de beschikbare tijd voor de eerste uitwerking van een idee te beperken tot een dag, dwing ik mijzelf om efficiënt te werken. Dit noem ik de ‘one day project’-methode. Een conceptuele uitwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit een logo, een bijgaande tweet, een korte productomschrijving op een website en een samengestelde afbeelding van het desbetreffende product. Dit geef ik zo vorm dat de indruk wordt gewekt dat het product al echt bestaat, een mockup. Vervolgens test ik dit concept met de buitenwereld. Ik noem dit de ‘frisbee’-methode: ik gooi een denkbeeldige frisbee de wereld in en wacht vervolgens af hoe men reageert. Wanneer er met genoeg enthousiasme gereageerd wordt op mijn ideeën, dan kan ik mijn idee uit te werken. Tijdens het testen van de ‘frisbee’ zijn er bovendien nieuwe inzichten opgedaan die direct weer meegenomen kunnen worden bij de uitwerking van een nieuwe frisbee. 

Ik pas deze methode zo pragmatisch mogelijk toe. Het toetsen van een muziekfragment bij een game is bijvoorbeeld net zo makkelijk te testen door dit op een externe muziekinstallatie te draaien tijdens het spelen van de game. Zo kan ik snel snel proeven of de gecomponeerde muziek überhaupt werkt. Met deze methode, die ik samen met mijn collega Richard heb ontwikkeld, sla ik de tijdrovende handeling van het integreren van de muziek in het spel over.”