Schetsen: om een eerste idee, een ingeving, een verbeelding te verwerkelijken