Schetsen: om na te gaan of je op de goede weg bent