Schetsen: om in beweging te blijven, fris te blijven