Schetsen: om een keuze voor een vervolg mogelijk te maken door opties of afstemming