Werken in lagen en met combinaties

Een klassiek kunstwerk met kinderlijk materiaal, een interessante combinatie als startpunt.

Merel bewerkt haar getekende schetsen sinds een paar jaar met gekleurde lijnen en vlakken. Ze tekende eerst altijd alleen met een zwarte fineliner, maar sinds ze op een buitenschoolse opvang heeft gewerkt, gebruikt ze vaak viltstift. Het is heel direct materiaal. Het glijdt lekker over papier heen en is erg geschikt om lagen te maken met felle kleuren. Ze tekende een collage die ze gemaakt had na met stift: twee handen met de Venus van Willendorf. “Een klassiek kunstwerk met kinderlijk materiaal, dat was grappig, een interessante combinatie, dat contrast. Dat was een soort startpunt om op door te gaan.” 

Ik interesseer me vooral voor klassieke beelden waar iets mee is. Een neus die eraf is, een arm die ontbreekt, vervallen beelden van vrouwen vormen. Iets dat schuurt met de ideale schoonheid van die beelden. Ik wil het onaffe lichaam, het niet perfecte lichaam, op een voetstuk zetten. In mijn dagelijks leven ben ik veel bezig met de wereld, de maatschappij, hoe dat in elkaar zit, te ont-leren, te bevragen. Hoe worden vrouwen bijvoorbeeld gerepresenteerd?

Ik was twee jaar geleden in Rome en nam mijn schetsboekje mee om in een museum te gaan zitten tekenen. En in het geval dat ik thuis ga tekenen dan pak ik mijn laptop of een kunstboek. Ik heb een stapel van die hele oude kunstgeschiedenisboeken waar ik dan doorheen bladeren tot ik een beeld zie wat ik wil tekenen. Het liefst een  beschadigd beeld. Ik vind juist die afgebrokkelde stukjes zo leuk. Mensen ervaren dat als minder mooi, terwijl ik dat niet zo zie. Ik vind een gezicht met een afgebrokkelde neus geweldig! Na het tekenen ga ik ze inscannen, want ik ga niet alleen op het papier
inkleuren. Dat doe ik voornamelijk op de computer, omdat ik dan heel veel verschillende versies kan maken. Ik werk vaak in lijnen die ik over elkaar heen zet. Vervolgens knip ik ze uit in photoshop, totdat ik verschillende lagen heb gecreëerd. En dan ga ik met die lagen spelen, bepaalde stukken inkleuren, lijnen een andere kleur geven. Soms worden de schetsjes en tekeningen in combinatie met elkaar weer wat anders. Zo werkte ik aan een Romeinse kop die ik met stift had na getekend, digitaal had gescand, en met andere tekeningen over elkaar had gelegd. Ik bewerkte de digitale collage, maakte onderdelen groter, kleiner en liet kleuren veranderen. En zo ontstond er weer wat nieuws.”