Analyseren en studeren om tot nieuwe inzichten te komen

Je moet gewoon aan het werk.

Wilbert analyseert zowel oude als nieuwe stukken om tot nieuwe muzikale inzichten te komen. Hij ziet dit als een belangrijk onderdeel van zijn werk, en gebruikt deze manier van werken ook om zelf tot nieuwe composities te komen.

“Het heeft niet veel nut om in de rondte te filosoferen om tot nieuwe inzichten te komen – je moet gewoon aan het werk. Stappen zetten en uren maken. Stukken analyseren, zowel nieuw als oud, maar ook mijn eigen stukken, is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Hierdoor zie ik steeds meer verbanden. Een architect bestudeert abstracties. Dat doe ik ook. ‘Waarom stort het geheel niet in?’ Die vraag kan een architect niet beantwoorden zonder de bouwtekeningen in te zien. In het geval van een compositie is er een partituur voorhanden. ‘Wat voor een werking hebben de onderdelen muzikaal, en hoe is dit te combineren tot iets nieuws?’ Notatie is een manier om mijn gedachten te scheppen en vormen. Ik lees al mijn hele leven noten, dus het gebeurt heel natuurlijk. Mijn partituren van eerdere composities dienen dus ook als hulpmiddel bij het componeren van nieuwe muziek.”