Arnoud Traa

Arnoud Traa is een sounddesigner die zich bezighoudt met de toepassing en betekenis van geluid. Dit uit zich op verschillende gebieden zoals geluidsontwerp, geluidskunst in de openbare ruimte, geluidsbibliotheken en muziek. Arnoud werkt zowel autonoom als in opdracht, en ontwikkelt producten en diensten vanuit de Auditieve Dienst en Frick & Traa.
“Ik ben niet echt een mixer, ik ben een geluidsontwerper. Grote scores zou ik niet willen mixen.” Arnoud heeft bijna altijd een geluidsrecorder op zak om geluiden op te nemen. Dit hangt samen met de manier waarop hij geluidskunst wil maken en hoe hij over geluid nadenkt. Soms is hij ideeën aan het verzamelen zonder dat hij het zelf merkt. Arnoud heeft zijn eigen sound library en houdt zich bezig met het online publiceren van zijn geluidsbibliotheek. Ook componeert hij soms elektronische luisterbare dansmuziek zonder vocals. Voor andere kunstprojecten denkt hij na over geluid in de openbare ruimte en schrijft hij zelf de subsidieaanvragen. Je kunt Arnouds werkzaamheden ónderscheiden maar moeilijk scheiden van elkaar. Arnoud laat zich niet vastbinden op een methode. Hij doet het niet altijd op eenzelfde manier omdat het afhangt van wat het proces vraagt. Arnoud geeft verder vaktechnische les over sounddesign en doet soms toegepaste sounddesign voor commercials.

www.deauditievedienst.nl