Bart van Rosmalen

Bart startte met een studie wiskunde, maar stapte over naar het conservatorium en is een paar jaar terug gepromoveerd. Zijn strijdperk draaide lange tijd om taal en muziek. Zijn grondmotief is dat hij meer in verbinding wil zijn met de wereld om hem heen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe raken we elkaar aan? Bart is als lector verbonden aan HKU, zie: https://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/Lectoraten/KunstEnProfessionalisering.htm

Pendelen tussen werelden, tussen modi, tussen verzamelingen

Makersmanieren, Varia 9 juli 2020

Bart van Rosmalen heeft zich gespecialiseerd in Muzische professionalisering, waarbij hij onderzoekt hoe professionals in de kunst, de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de ‘muzische’ aspecten in hun professionele leven en werken kunnen versterken. Dit brengt met zich mee… Lees verder