Ben Lammerts van Bueren

Ben Lammerts van Bueren is een (muziektheater)componist met een sterke voorkeur voor liederen met tekst die sterk doen denken aan popmuziek maar daar op een aantal gebieden van afwijken zoals constructie of stijlvastheid. Ben werkt bijna uitsluitend in opdracht, vaak binnen een samenwerking binnen het muziektheater. Hij werkt intensief samen met enkele regisseur die een tekstueel basisidee aandragen. Ben bouwt voort op de dramaturgische functie van de muziek binnen de voorstelling, het klankidee, de functie van de muziek en de muzikale uitwerking door op een onderzoekende manier korte schetsjes te maken; zowel met stem, instrument, pen en papier of met de computer. Al geeft hij een voorkeur om zo min mogelijk met digitale middelen te componeren.