Melanie Kandelaars

Melanie Kandelaars is kunstenaar, docent en coach bij HKU Media en de masteropleiding HKU Crossover Creativity. Zij maakt toegepast digitaal werk, maar doet daarnaast ook onderzoek door het maken van niet-toegepast en analoog beeldend werk. Tijdens haar master Kunsteducatie heeft zij ervaren dat onderzoek doen haar veel goeds brengt; het geeft haar nieuwe energie, enthousiasme en leidt tot experimenten in het onderwijs. Door beeldend werk te maken zoekt en onderzoekt zij de ruimte voor de niet-logica, het ‘onredelijke’ en het niet-instrumentele. “Door zelf niet-toegepast werk te maken stap ik ook in de schoenen van de studenten die ik begeleid. Zelf aan den lijve ervaren is voor mij een effectieve manier van kennis en inzicht opdoen. Ik kleur mijn onderzoek met subjectieve ervaringen, met het idee mijn docentschap te verrijken en te verfijnen.”