Merel Zwarts

Merel Zwarts  is conceptueel en sociaal (beeldend) kunstenaar. In haar praktijk werkt ze langs twee lijnen: het maken van tekeningen van het menselijk lichaam met stift, en aan sociale kunstprojecten. Hierbij creëert ze (workshop) situaties waarin vooral kinderen worden uitgenodigd om door samen te maken hun mening te vormen over (ongeschreven) regels in een wereld die wordt  gedomineerd door volwassenen. Merel gebruikt hierbij speelsheid als een geabstraheerd beeldtaal, wat ook doorwerkt in de (autonome) tekeningen die ze maakt met stift. Dit heeft iets heel directs, iets kinderlijks. Deze tekeningen verbeelden lichamen waarbij een vergane schoonheid wordt verbeeld, geïnspireerd op vrouwenbeelden uit de kunstgeschiedenis. Merel werkte ook als onderzoeker bij het lectoraat Research in Creative Practices.

Concept in tekstvorm is bepalend voor de uitvoering van het project

Merel begint een project door een concept op papier te zetten, waarbij ze haar achterliggende ideeën als startpunt neemt. Deze ideeën ontstaan doordat ze veel leest en teksten, afbeeldingen en theorieën verzamelt. Na de conceptualisatie begint de uitwerking in beeld,… Lees verder