“Hóe maak je het?”

Met makers, voor makers!

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Makersmanieren is een blogsite van en voor makers. Makers die werken in artistieke en creatieve maakpraktijken, zoals die van een mediaontwerper, een componist, een interieurarchitect of een beeldend kunstenaar. Makers die in opleiding zijn of werken als docent. Makers die als onderzoeker werken of studenten begeleiden, in het onderwijs en in de praktijk.

Makersmanieren kan daarnaast worden ingezet als inspiratiebron voor docenten – binnen en buiten de kunsten – die meer makend onderwijs willen ontwerpen of vanuit een makend perspectief studenten willen begeleiden. Voor onderzoekers met een interesse in alternatieve vormen van praktijkonderzoek is de aanpak van het achterliggende maakonderzoek interessant.

Hoe is deze blogsite opgebouwd?

  • Makersmanieren. Hier vind je zo’n 200 makersmanieren, die per vakgebied zijn verzameld en zo ook worden gepresenteerd. Makers vertellen hoe zij werken, wat zij doen, welke keuzes zij maken. Na elke makersmanier word je getipt op drie andere makersmanieren, kriskras door de vakgebieden heen. Het dwalende karakter dat je route hierdoor krijgt, is bewust zo opgezet. Veel makers struinen door hun materialen, hun ruimte of omgeving om in beweging te komen. Analoog hieraan proberen we jou te prikkelen om ook eens een andere afslag te nemen en zodoende te worden verrast.
  • Maakonderzoek. Op dit gedeelte van de website vind je diverse blogs over de uitgangspunten en werkwijzen van het HKU Maakonderzoek, deels vooraf opgesteld en deels gaandeweg ontstaan. Ook vind je een aantal paletten: verzamelingen van makersmanieren die overeenkomen op een hoofdonderwerp, maar verschillen in vakgebied en eigenheid. Zo krijg je een indruk  hoe verschillende makers bijvoorbeeld omgaan met ‘schetsen’ of met ‘verzamelen’, en waar dat inspiratie of mogelijkheden voor andere makers biedt.
  • Werkplaats onderwijs. Hoe kan maakonderzoek worden gebruikt om het onderzoekend werken van studenten te versterken, hoe kan het helpen bij het ontwerpen van onderwijs? Op dit deel van de blogsite vind je werk-in-uitvoering: werkvormen en aanpakken die docenten en makers in het onderwijs uitproberen. Ook vind je bruikbare onderzoeksmethoden en kun je je laten inspireren door de ‘live’ videoregistraties en workshops van het festival “Ode aan de maker”, dat vanuit HKU Maakonderzoek werd georganiseerd.
  • Live Action. Op dit deel van de blogsite vind je actuele blogs vanuit de Werkplaats Media Maakonderzoek, een project dat middenin de coronatijd is gestart en inmiddels volop loopt. De blogs die je hier vindt, geven je een idee van wat er gaande is en waar je op in kunt haken. De blogs óver maken en onderzoeken zijn van een meer beschouwende aard. Zo zijn er blogs die ingaan op het concept creativiteit, modellen die je helpen om maakprocessen in kaart te brengen en literatuur over creativiteitstheorie. Verder wordt het maakonderzoek besproken in relatie tot ander onderzoek: meer academisch, art-based of artistiek. Sommige blogs zijn bedoeld om je te inspireren, andere om je te prikkelen, soms zelfs te provoceren. Gebruik ze op eigen wijze voor discussies of in een les.

Doe mee met het maakonderzoek!

Wil je je ervaringen met vormen van maakonderzoek in jouw praktijk of in het onderwijs met ons delen? Wil je meewerken aan het maakonderzoek? Heb je feedback, commentaar of frisse ideeën? We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen. Mail:  makersmanieren@hku.nl

Legenda 

Op deze blogsite worden alle makersmanieren  per vakgebied met gekleurde bollen weergegeven, als verfklodders op een palet. Alle overkoepelende blogs, over maakonderzoek, met theorie of beschouwing, zijn geeloranje van kleur.


media   ontwerpen   beeldende kunst   muziek en technologie varia blogs