“Hóe maak je het?”

Voor makers, docenten en onderzoekers

Makersmanieren is een blogsite van en voor makers, docenten en onderzoekers. Doel is om meer inzichten te ontwikkelen in creatieve maakprocessen, die bruikbaar zijn voor de praktijk en het onderwijs. Het werken vanuit het perspectief van de maker staat hierbij centraal: hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Wat doen zij als ze het (even) niet meer weten, niet meer voelen of kunnen. Hoe komen zij weer op gang?

De makersmanieren zijn verzameld als onderdeel van het lectoraat HKU Research in Creative Practices (2015-2020) en het postdoctorale onderzoeksprogramma HKU Methodologie Maakonderzoek (2019-2021). In deze periode werkten groepjes makers met onderzoekers samen aan maakonderzoek, om hun manieren van werken op tafel te krijgen. Dit leverde voor de makers, en voor de onderzoekers, veel bewustwording en kennis op. Daarnaast ontwikkelden de makers, die vaak ook werken als docent, aanpakken, werkvormen, tools en materialen voor gebruik in het onderwijs en de maakpraktijk.

Hoe is deze blogsite opgebouwd?

  • Makersmanieren. Hier vind je zo’n 200 makersmanieren, die per vakgebied zijn verzameld en zo ook worden gepresenteerd. Makers vertellen hoe zij werken, wat zij doen, welke keuzes zij maken. Na elke makersmanier word je getipt op drie andere makersmanieren, kriskras door de vakgebieden heen.
  • Maakpaletten. Elk palet omvat een bundeling van makersmanieren rond een bepaald onderwerp, dat voor de betrokken makers belangrijk was. Deze onderwerpen zijn samen met de makers, dwars door de vakgebieden heen, in gemeenschappelijke taal uitgedrukt. Zoals: manieren van werken rond Verzamelen, Zoeken, Schetsen. Tot nu toe zijn 5 paletten uitgewerkt.
  • Maakonderzoek. Hier vind je meer achtergrondinfo over het maakonderzoek, met opbrengsten in de vorm van artikelen, presentaties en blogs voor onderzoek en onderwijs. Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan het maakonderzoek, welke werkwijzen zijn ontwikkeld en gebruikt? Ook vind je blogs van makers-docenten  die experimenteren met maakonderzoek in de Werkplaats onderwijs.
  • Blogs. Columns over maken, over maakonderzoek en kritische reflecties. Moeten makers onderzoeker worden? Hoe verhoudt maken zich tot onderzoek, is maakonderzoek wetenschappelijk of juist niet? Deze blogs zijn bedoeld om te inspireren, te prikkelen, soms zelfs ook om te provoceren. Gebruik ze op eigen wijze voor discussies of in een les.

Doe je mee? 

We vinden het heel boeiend wanneer je feedback hebt op een blog, iets aan wilt vullen, met een eigen verhaal of palet komt of een verwijzing naar een relevante bron aandraagt. Heb je interesse in samenwerking en verdere ontwikkeling van maakonderzoek in je (onderwijs)praktijk? Mail dan naar: makersmanieren@hku.nl 

Legenda 

Alle makersmanieren worden per vakgebied met gekleurde bollen weergegeven, als verfspatten op een palet. Alle overkoepelende blogs, over maakonderzoek, met theorie of beschouwing, zijn geeloranje van kleur.


media   ontwerpen   beeldende kunst   muziek en technologie varia blogs