“Hóe maak je het?”

Met makers, voor makers!

Hoe werken makers – kunstenaars en ontwerpers – in hun dagelijkse praktijk? Hoe houden zij zichzelf op gang? Welke sluimerende kennis zetten zij in als ze het (even) niet meer weten, niet meer kunnen of niet meer voelen? Hoe maken we daar samen kennis van?

Makersmanieren is een blogsite van en voor makers. Makers die werken in artistieke en creatieve maakpraktijken, zoals die van een mediaontwerper, een componist, een interieurarchitect of een beeldend kunstenaar. Makers die in opleiding zijn of werken als docent. Makers die als onderzoeker werken of studenten begeleiden, in het onderwijs en in de praktijk.

Makersmanieren kan daarnaast worden ingezet als inspiratiebron voor docenten – binnen en buiten de kunsten – die meer makend onderwijs willen ontwerpen of vanuit een makend perspectief studenten willen begeleiden. Voor onderzoekers met een interesse in alternatieve vormen van praktijkonderzoek is de aanpak van het achterliggende maakonderzoek interessant.

Hoe is deze blogsite opgebouwd?

  • Makersmanieren. Hier vind je zo’n 200 makersmanieren, die per vakgebied zijn verzameld en zo ook worden gepresenteerd. Makers vertellen hoe zij werken, wat zij doen, welke keuzes zij maken. Na elke makersmanier word je getipt op drie andere makersmanieren, kriskras door de vakgebieden heen. Het dwalende karakter dat je route hierdoor krijgt, is bewust zo opgezet. Veel makers struinen door hun materialen, hun ruimte of omgeving om in beweging te komen. Analoog hieraan proberen we jou te prikkelen om ook eens een andere afslag te nemen en zodoende te worden verrast.
  • Maakpaletten. Een palet bestaat uit een houten plankje met daarop een verzameling verfklodders, die overeenkomen op substantie maar verschillend zijn van kleur. Een maakpalet bestaat uit een verzameling makersmanieren, die overeenkomen op een van de 10 hoofdonderwerpen die de makers belangrijk vonden in het onderzoek, maar verschillen in vakgebied en specificiteit. In het maakonderzoek kunnen de hoofdonderwerpen worden gezien als de ontwikkeling van theorie vanaf de praktijk.
  • Maakonderzoek. Hoe is het maakonderzoek ontstaan, waar komt het vandaan? Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan het onderzoek, welke werkwijzen zijn ontwikkeld en gebruikt? Hoe kan maakonderzoek worden gebruikt om het onderzoekend werken te versterken, hoe kan het helpen bij het ontwerpen van onderwijs? Op dit deel van de blogsite vind je meer achtergrond en info, opbrengsten in de vorm van blogs, artikelen, presentaties, workshops, festival én de de werkplaats onderwijs.
  • Blogs. Op dit deel van de blogsite vind je blogs óver maken, óver maak- en kunstonderzoek en een aantal kritische reflecties. Zo zijn er blogs die ingaan op het concept creativiteit, modellen die je helpen om maakprocessen in kaart te brengen en literatuur over creativiteitstheorie. Verder wordt een aantal uitgangspunten en werkwijzen van maakonderzoek besproken in relatie tot ander onderzoek: meer academisch, art-based of artistiek. Ook worden kwesties in stelling gebracht. Deze blogs zijn bedoeld om te inspireren, te prikkelen, soms  om te provoceren. Gebruik ze op eigen wijze voor discussies of in een les.

Doe mee met het maakonderzoek!

Wil je je ervaringen met vormen van maakonderzoek in jouw praktijk of in het onderwijs met ons delen? Wil je meewerken aan het maakonderzoek? Heb je feedback, commentaar of frisse ideeën? We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen. Mail:  makersmanieren@hku.nl

Legenda 

Op deze blogsite worden alle makersmanieren  per vakgebied met gekleurde bollen weergegeven, als verfklodders op een palet. Alle overkoepelende blogs, over maakonderzoek, met theorie of beschouwing, zijn geeloranje van kleur.


media   ontwerpen   beeldende kunst   muziek en technologie varia blogs