De noodzaak van het combineren van ideeën en kennis en kunde uit verschillende vakgebieden

Wanneer je meerdere projecten en domeinen hebt geïnternaliseerd, heb je een grotere voorraad basisideeën tot je beschikking.

Het is een algemeen verspreide opvatting dat creatieve, nieuwe ‘oplossingen’ voortkomen uit de combinatie van ideeën en kennis uit elkaar ontmoetende vakgebieden. Dit geldt ook voor de wetenschap.

Arthur Koestler zoals geciteerd in Sawyer: “All decisive advances in the history of scientific thought can be described in terms of mental cross-fertilization between different disciplines.”

Als hoofdreden voor dit verschijnsel geeft Sawyer aan dat wanneer je meerdere projecten en domeinen hebt geïnternaliseerd, je een grotere voorraad basisideeën tot je beschikking hebt. De kans dat je dan tijdens het creatieve proces een tot nog toe onbekende of ongeziene combinatie kan maken neemt daardoor sterk toe. Het combineren neemt vaak de vorm aan van een analogie: een gevoelde parallellie tussen twee dingen, een metafoor: de uitdrukking van (een deel van) het een in het ander, of een bijeenvoeging van concepten. Het combineren kan gebeuren binnen één persoon of tussen twee of meer personen.


Bron: Sawyer, R. K. (2012) Explaining creativity: The science of human innovation. Oxford University Press. [Chapter 6]

Praktijkvoorbeeld: het werken met de onderzoeksruit in de interdisciplinaire master HKU Kunsteducatie