Than van Nispen tot Pannerden

Than van Nispen tot Pannerden werkt veel in projecten waarin interactieve live instrumentale muziek een rol speelt. In deze context is hij vaak zowel curator, artistiek leider als producent, maar vooral ook maker. Omdat hij eigenlijk componist is, wordt hij daar gaandeweg het project ook voor gevraagd.
Een van Than’s grootste kwaliteiten is artistiek beperken, en het werken met technische en/of productionele beperkingen/randvoorwaarden. Eerder zag hij deze randvoorwaarden als noodzakelijk kwaad, tegenwoordig is hij zich bewust van het belang ervan en is ze daarom gaan accepteren. Het is onderdeel geworden van zijn maakproces. Than neemt actief productietaken op zich, zodat hij de beperkingen als kracht in kan zetten, en zodat hij meer eigenheid heeft, zodat het totaalplaatje meer van hem is. Ook kan hij op deze manier tijdens het productieproces onderzoekjes doen, want hij acht zijn eigen onderzoekjes belangrijker dan de randvoorwaarden van de opdrachtgever.

https://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/Lectoraten/Muziekontwerp/ThanVanNispen.htm