Komen tot inzichten

Het komen tot inzichten: een gestaag maar niet een rationeel proces…

Gedurende het maakproces zul je op sommige momenten tot inzichten willen komen of inzichten tot je willen laten komen. Zijn zij het gevolg van een gestaag proces of (juist) niet? Wat blokkeert dit proces?

Het gevolg van een gestaag proces of een plotselinge fonkeling?
Vaak heb je de indruk dat een bepaald inzicht je plotsklaps overkomt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen vaak dit gevoel hebben terwijl uit hun handelen en woorden blijkt dat het inzicht zich toch gestaag ontwikkelde. Anders gezegd: inzichten ontwikkelen zich gestaag maar doen zich (als) plots voor. Dit is van belang omdat als je de overtuiging hebt dat inzichten nu eenmaal plotseling komen je er weinig aan kunt doen ze te krijgen.
Het komen tot inzichten is dan wel een gestaag proces maar het is niet een rationeel proces van bewuste en onderscheiden stappen. De processen die leiden tot inzichten die het maakproces verder brengen zijn onderwerp van maakonderzoek.

Blokkering bij het komen tot inzicht
Vaak popt er in een ‘probleem’situatie een ‘oplossing’ op, vanzelf of door associatie met iets dat anderen of de omstandigheden inbrengen. Als deze ‘oplossing’ niet de juiste is, werkt zij vervolgens blokkerend op het vinden van een andere ‘oplossing’. Ofwel, men vermijde te snel ‘in de oplossing te springen’.


Verder lezen: als je dit een interessant onderwerp vindt, ga dan naar aannames over creativiteit in de westerse cultuur. Hierin wordt ingegaan op een aantal vooronderstellingen over creativiteit die vrij algemeen leven in ‘het westen’ (in ieder geval in de VS).