Kirsten Kentler

Kirsten Kentler is ontwerper met een interesse in het vertellen van verhalen door middel van interactieve projecten. Vooral hetgeen dat niet direct te voelen valt, wilt ze ervaarbaar maken. Ze vertelt niet alleen verhalen op een conventionele manier zoals bij het maken van een film of het schrijven van een boek. Ze is een verteller die mensen een rol wil geven of in actie wil brengen of iets wil laten ervaren. Ze vertelt verhalen, ze observeert, ze luister. Maar ze geeft ‘de ander’, de normaal gesproken passieve consument, een actieve rol.