Mai Linh Ly

Mai Linh Ly maakt voornamelijk tweedimensionale verbeeldingen geïnspireerd op het plantenrijk in verschillende uitingsvormen. In haar praktijk zijn drie lijnen te onderscheiden, die alle geïnspireerd zijn op cultuur, natuur en traditie. De eerste lijn bestaat uit botanische tekeningen en collages, zowel autonoom als in opdracht voor particulieren. Een tweede lijn wordt gevormd door illustraties en portretten op papier en digitaal. Een derde laag is een onderliggende laag die de eerste twee beïnvloed; dat zijn werken over oorsprong, herkomst en de geografische locatie, wat voortkomt vanuit haar culturele achtergrond: haar vader is Chinees en haar moeder Nederlands.

http://mailinhly.wixsite.com/wmlly